PPB B. DZIEMIDOWICZ Strona główna
Ekologia

Mieszkaj zdrowo

Brak ołowiu pierwiastka wyjątkowo szkodliwego zdrowia, szczególnie ujemnie wpływającego na rozwój dzieci. Ołów to kopalnia, dymów, odpada poprodukcyjne, ścieki, kwaśne deszcze. Również podczas procesu utylizacji, w spalarniach odpadów i w miejscach ich składowania mogą powstać trujące substancje groźne dla naszego zdrowia i życia. Stabilizacja wapniowo-cynkowa wykorzystywana do produkcji profili pvc FORIS jako jedyna wymieniona jest w Zielonej Księdze pvc. Bezołowiowe okna pcv FORIS przeznaczone są dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, służby zdrowia, użyteczności publicznej i obiektów oświatowo-wychowawczych.

Energooszczędność

Stolarka wykonana przy zastosowaniu wielokomorowych profili okiennych i drzwiowych rodziny FORIS gwarantuje znaomitą izolację termiczną. Zimą skutecznie zatrzyma ciepło w domu, a latem ochroni wnętrze przed nadmiernym nagrzewaniem i zatrzyma w domu przyjemny chłód. Doskonała izolacja termiczna stolarki pvc FORIS przekłada się na znaczne zredukowanie kosztów ogrzewania w okresie zimy i klimatyzacji pomieszczeń w okresie upałów. Poprzez wymianę starych okien straty ciepła ulegną zmniejszeniu od 20 do 30%, co przekłada się na oszczędności kilkuset złotych dla średniej wielkości mieszkania w sezonie grzewczym.Dyrektywa Unii Europejskiej Nr 2002/91/EC z 16.12.2002 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków nakładająca obowiązek uzyskiwania świadectw energetycznych dla budynków nowo wznoszonych i już istniejących podkreśla jak dużą wagę przekłada się obecnie do izolacji termicznej wszystkich elementów budynku w tym stolarki okiennej. Projektując okna i drzwi pvc FORIS jest możliwe w pełni wykorzystanie możliwości konstrukcyjnych systemu bez najmniejszych obaw o izolację termiczną tych elementów.